0
Faons sauvés en 2022
0
reekalfjes gered in 2021
0
reekalfjes gered in 2020

Het probleem

Elk jaar worden duizenden nestvogels op de grond (patrijs, fazant, veldleeuwerik, korenkwartel, kwartelkoning, korengors, kwikstaart, kiekendief, kievit) vernietigd door het maaien van de oevers en randen van de weg ondanks het late maaien en ondanks de zorg van de operatoren. Evenzo worden boeren geconfronteerd met het feit dat , ondanks hun voorzorgsmaatregelen, de hertenkalveren verminkt en gedood worden door hun grote en snelle machines. In Duitsland sterven bijvoorbeeld tussen de 90.000 en 100.000 hertenkalveren per jaar onder maaimachines.

Deze wilde dieren hebben inderdaad de reflex om zich te bukken in een poging om aan gevaar te ontsnappen. Deze strategie veroorzaakt hun ondergang, helaas, en een ondenkbaar lijden en een gewisse dood. Bovendien zijn de gevolgen niet alleen beperkt tot dieren in het wild, maar kunnen ook boerderijdieren worden getroffen omdat de kadavers het voer verontreinigen, wat kan leiden tot ernstige vergiftiging, vooral van paarden of koeien (botulisme). 

La solution est gratuite pour les agriculteurs!

Des solutions technologiques existent pour éviter ces destructions: des passionnés de nature se sont regroupés pour investir dans un matériel de détection thermique. Comme vous pourrez le voir dans les différents reportages TV, un drone équipé d’une caméra thermique et une autre de jour permet de détecter des nids, des oiseaux qui couvent, des levrauts et des faons de chevreuil qui sont blottis dans les hautes herbes. En Suisse, plusieurs fondations ont vu le jour ces dernières années et plus de 4000 faons sont sauvés chaque année grâce aux drones. Pour vous donner une idée précise, sur 27.000 hectares de prairies survolées, 3033 faons ont été sauvé cette année en Suisse Allemande avec l’aide de 400 bénévoles.

U vindt in deze linken twee video’s over onze acties:
TV LUX: https://www.youtube.com/watch?v=lXvR-ubp_UI
JT RTBF : https://youtu.be/q5aAvMaFAN0

In Duitsland worden dankzij deze technologie jaarlijks meer dan 6.000 reekalfjes gered. In sommige regio's worden landbouwers zelfs gedwongen om de dienst van een drone te gebruiken voordat ze in de landbouw werken of krijgen ze een boete. We stellen voor om onze uitrusting, onze technologie en onze tijd ten dienste te stellen van de biodiversiteit in België.

Bilan des sauvetages en 2022

Grâce aux 30 pilotes bénévoles, nous avons réussi à sauver 353 faons et 146 lièvres. 

In rood op de kaart hierboven vind je onze interventies en in blauw de geredde reekalfjes.

24 drones ont survolé 870 parcelles au total chez 265 agriculteurs différents.

Les pilotes de Sauvons Bambi ont parcouru 14.700 kms en voiture, principalement entre le 1 mai et le 5 juillet 2022, et ont survolé 4000 hectares de prairies.

Bedankt aan al onze pilootvrijwilligers!