1. Contacteer ons 48 tot 24 uur voor het maaien

Let op, wij opereren enkel voor 08.00 u in de ochtend van zodra het maaien voor 100% is bevestigd. Het maaien kan best plaats vinden voor 13.00 want indien we een reekalf vinden om 06.00 u dan moeten wij het dier in een kist houden tot na het maaien. 

Weet dat een reekalf niet langer dan 4 tot 5 uren zonder moedermelk kan blijven. De procedure om het kalf in een kist te houden is noodzakelijk omdat de natuurlijke reflex van het dier er in bestaat om terug te keren naar het veld binnen minder dan 10 minuten. Verwittig de piloot steeds op voorhand indien u absoluut 's avonds moet maaien. Zo kan de piloot dan 2 uren op voorhand aanwezig zijn. 

IBELANGRIJK : de zon verstoort zeer sterk de thermische detectie. Het is om 13.00 u en bij 30° zo goed als onmogelijk om een reekalf onder het gras te vinden want dat laatste zal warmer zijn dan het dier zelf. Zoveel te vroeger 's morgens, zoveel te makkelijker zullen we de kalveren vinden.

2. Voorzie 2 personen ter plaatse om de dronepiloot te helpen.

De dronepiloot zal onbegeleid komen tussen 05.30 en 09.00u. Er zullen dus 2 personen nodig zijn om de dieren te vangen.

3. Voorzie kisten voor de reekalveren

De piloot zal u vragen 2 tot 4 kisten te voorzien om de dieren te beschermen tijdens het maaien (zie onder)

4. De landbouwer is verantwoordelijk voor het bevrijden van het reekalf na het maaien

De piloot kan dikwijls niet wachten tot het einde van de maaibeurt omdat hij nog andere opdrachten heeft. Wij vragen u dus om het dier onmiddellijk na het maaien vrij te laten op de rand van het bos et niet in het midden van het gemaaide veld. 

Het reekalf moet verscholen zitten voor predators. De moeder zal het kalf terug vinden door zijn geschreeuw want ze is steeds ergens in de buurt. (deze methode wordt sinds 2015 toegepast door verschillende vzw's in Duitsland en Zwitserland en is aanvaard door het DNF) 

Télécharger le PDF en HD