DIEREN IN GEVAAR : DE OPLOSSING MET EEN DRONE

0
reekalfjes gered in 2021
0
reekalfjes gered in 2020

Het probleem

Elk jaar worden duizenden nestvogels op de grond (patrijs, fazant, veldleeuwerik, korenkwartel, kwartelkoning, korengors, kwikstaart, kiekendief, kievit) vernietigd door het maaien van de oevers en randen van de weg ondanks het late maaien en ondanks de zorg van de operatoren. Evenzo worden boeren geconfronteerd met het feit dat , ondanks hun voorzorgsmaatregelen, de hertenkalveren verminkt en gedood worden door hun grote en snelle machines. In Duitsland sterven bijvoorbeeld tussen de 90.000 en 100.000 hertenkalveren per jaar onder maaimachines.

Deze wilde dieren hebben inderdaad de reflex om zich te bukken in een poging om aan gevaar te ontsnappen. Deze strategie veroorzaakt hun ondergang, helaas, en een ondenkbaar lijden en een gewisse dood. Bovendien zijn de gevolgen niet alleen beperkt tot dieren in het wild, maar kunnen ook boerderijdieren worden getroffen omdat de kadavers het voer verontreinigen, wat kan leiden tot ernstige vergiftiging, vooral van paarden of koeien (botulisme). 

De oplossing bestaat

Er bestaan technische oplossingen om deze vernietiging te voorkomen: natuurliefhebbers zijn samengekomen om te investeren in thermische detectieapparatuur. Zoals je kan zien in de verschillende tv-reportages, kan een drone die is uitgerust met een thermische camera en een andere camera overdag nesten, broedende vogels, jonge herten en hertenjongen detecteren die in het hoge gras zitten. In Zwitserland zijn de afgelopen jaren verschillende stichtingen ontstaan en worden dankzij drones jaarlijks meer dan 2.000 reekalfjes gered. Om u een precies idee te geven, van de 987 overvlogen weiden (2060 ha), werden dit jaar 235 reekalfjes gered in het kanton Vaud met 15 drones.

U vindt in deze linken twee video’s over onze acties:
TV LUX: https://www.youtube.com/watch?v=lXvR-ubp_UI
JT RTBF : https://youtu.be/q5aAvMaFAN0

In Duitsland worden dankzij deze technologie jaarlijks meer dan 6.000 reekalfjes gered. In sommige regio's worden landbouwers zelfs gedwongen om de dienst van een drone te gebruiken voordat ze in de landbouw werken of krijgen ze een boete. We stellen voor om onze uitrusting, onze technologie en onze tijd ten dienste te stellen van de biodiversiteit in België.

Resultaten van reddingen in 2021

Dankzij de 24 vrijwillige piloten zijn we erin geslaagd om 204 reekalfjes en 62 hazen te redden. 

In rood op de kaart hierboven vind je onze interventies en in blauw de geredde reekalfjes.

17 drones vlogen in totaal over 408 percelen bij 180 verschillende boeren.

De piloten van Save Bambi legden, voornamelijk tussen 24 mei en 18 juni 2021, 11.500 km met de auto af en vlogen over 1830 hectare grasland.

Bedankt aan al onze pilootvrijwilligers!

Latest News

Haas volkstelling

Hazen tellen in de buurt van Namen Dankzij de thermische camera en de Dji Matrice 100-drone kunnen we 10 ha scannen in 12 minuten. We vliegen op een hoogte van 70m …