DIEREN IN GEVAAR : DE OPLOSSING MET EEN DRONE

0
Faons sauvés en 2023
0
Faons sauvés en 2022
0
reekalfjes gered in 2021
0
reekalfjes gered in 2020

Het probleem

Elk jaar worden duizenden nestvogels op de grond (patrijs, fazant, veldleeuwerik, korenkwartel, kwartelkoning, korengors, kwikstaart, kiekendief, kievit) vernietigd door het maaien van de oevers en randen van de weg ondanks het late maaien en ondanks de zorg van de operatoren. Evenzo worden boeren geconfronteerd met het feit dat , ondanks hun voorzorgsmaatregelen, de hertenkalveren verminkt en gedood worden door hun grote en snelle machines. In Duitsland sterven bijvoorbeeld tussen de 90.000 en 100.000 hertenkalveren per jaar onder maaimachines.

Deze wilde dieren hebben inderdaad de reflex om zich te bukken in een poging om aan gevaar te ontsnappen. Deze strategie veroorzaakt hun ondergang, helaas, en een ondenkbaar lijden en een gewisse dood. Bovendien zijn de gevolgen niet alleen beperkt tot dieren in het wild, maar kunnen ook boerderijdieren worden getroffen omdat de kadavers het voer verontreinigen, wat kan leiden tot ernstige vergiftiging, vooral van paarden of koeien (botulisme). 

La solution est gratuite pour les agriculteurs!

Des solutions technologiques existent pour éviter ces destructions: des passionnés de nature se sont regroupés pour investir dans un matériel de détection thermique. Comme vous pourrez le voir dans les différents reportages TV, un drone équipé d’une caméra thermique et une autre de jour permet de détecter des nids, des oiseaux qui couvent, des levrauts et des faons de chevreuil qui sont blottis dans les hautes herbes. En Suisse, plusieurs fondations ont vu le jour ces dernières années et plus de 4000 faons sont sauvés chaque année grâce aux drones. Pour vous donner une idée précise, sur 27.000 hectares de prairies survolées, 3033 faons ont été sauvé cette année en Suisse Allemande avec l’aide de 400 bénévoles.

U vindt in deze linken twee video’s over onze acties:
TV LUX: https://www.youtube.com/watch?v=lXvR-ubp_UI
JT RTBF : https://youtu.be/q5aAvMaFAN0

En Allemagne, ce sont plus de 15 000 faons sauvés chaque année grâce à cette technologie. Dans certaines régions les agriculteurs sont même obligés de faire appel au service d’un drone avant les travaux agricoles sous peine d’amende. Nous proposons de mettre notre équipement, notre technologie et notre temps au service de la biodiversité en Belgique

Bilan des sauvetages en 2023

Grâce à nos pilotes bénévoles, nous avons réussi à sauver 834 faons.

En bleu sur la carte ci-dessus, vous trouverez nos interventions et en mauve les interventions par notre team au Luxembourg.

45 drones ont survolé 2400 parcelles au total chez 690 agriculteurs différents.

Les pilotes de Sauvons Bambi ont parcouru 29.700 kms en voiture, principalement entre le 5 mai et le 5 juillet 2022, et ont survolé 8000 hectares de prairies.

Bedankt aan al onze pilootvrijwilligers!

Bilan en 2022

Latest News

Haas volkstelling

Hazen tellen in de buurt van Namen Dankzij de thermische camera en de Dji Matrice 100-drone kunnen we 10 ha scannen in 12 minuten. We vliegen op een hoogte van 70m …