DIEREN IN GEVAAR : DE OPLOSSING MET EEN DRONE

Reekalveren gered in België en Groot Hertogdom Luxemburg in 2023
0
Reekalveren gered in 2022
0
Reekalveren gered in 2021
0
Reekalveren gered in 2020
0

Het probleem

Elk jaar worden duizenden grondbroeders (patrijs, fazant, veldleeuwerik, korenkwartel, kwartelkoning, korengors, kwikstaart, kiekendief, kievit) vernietigd door het maaien van de grachten en randen van de weg en dit ondanks het late maaien en ondanks de zorg van de operatoren. Evenzo worden boeren geconfronteerd met het feit dat , ondanks hun voorzorgsmaatregelen, de hertenkalveren verminkt en gedood worden door hun grote en snelle machines. In Duitsland sterven bijvoorbeeld tussen de 90.000 en 100.000 hertenkalveren per jaar onder maaimachines.

Deze wilde dieren hebben inderdaad de reflex om zich te bukken in een poging om aan gevaar te ontsnappen. Deze strategie veroorzaakt hun ondergang, helaas, en een ondenkbaar lijden en een gewisse dood. Bovendien zijn de gevolgen niet alleen beperkt tot dieren in het wild, maar kunnen ook boerderijdieren worden getroffen omdat de kadavers het voer verontreinigen, wat kan leiden tot ernstige vergiftiging, vooral van paarden of koeien (botulisme). 

De oplossing is gratis voor de landbouwers

Technologische oplossingen zijn voor handen om de vernielingen te vermijden. Natuurliefhebbers hebben zich verenigd om te investeren in thermisch detectie materiaal. Zoals u kon zien in de verschillende TV programma's kan een drone, uitgerust met een thermische en een optische camera broedende vogels op nest of jonge hazen en reekalfjes in hoog gras detecteren. In Zwitserland zijn er de laatste jaren verschillende organisaties opgericht en er werden ieder jaar dankzij de drones meer dan 4000 kalveren gered.. Om de resultaten juister weer te geven vermelden we dat dit jaar in Duitstalig Zwitserland 27000 hectaren aan weideland werden overvlogen en dat er 3033 kalveren werden gered met de hulp van 400 vrijwilligers.

U vindt in deze linken twee video’s over onze acties:
TV LUX: https://www.youtube.com/watch?v=lXvR-ubp_UI
JT RTBF : https://youtu.be/q5aAvMaFAN0

In Duitsland worden jaarlijks meer dan 15000 kalveren gered, dankzij deze technologie. In bepaalde gebieden zijn de landbouwers zelfs verplicht, om boetes te vermijden, beroep te doen op de dronediensten. Wij wensen onze technologie en ons materiaal ten dienste te stellen van de biodiversiteit in België.

Overzicht van de reddingen in 2023

Onze piloten - vrijwilligers konden 934 kalveren redden.

In het blauw op de kaart hierboven ziet u de verschillende interventies en in het groen de interventies door ons team in Luxemburg.

45 drones hebben 2400 weilanden overvlogen bij 690 verschillende boeren

Er werd door onze piloten 29700 km afgelegd met de wagen, hoofdzakelijk tussen 5 mei en 5 juli 2022. Daarbij werden 8000 hectaren aan weiland overvlogen.

Dank aan al onze pilootvrijwilligers!

Bilan en 2022

LAATSTE NIEUWS

Haas volkstelling

Hazen tellen in de buurt van Namen Dankzij de thermische camera en de Dji Matrice 100-drone kunnen we 10 ha scannen in 12 minuten. We vliegen op een hoogte van 70m …